Tawan schildert dit jaar de os

Tawan Ntar, deelnemer van het kunstatelier Humanitas De Leeuwenhoek, is één van de kunstenaars die gekozen zijn in opdracht van Stichting China Festivals Rotterdam: Hij schildert dit jaar de Os, het Chinese dierenteken voor 2021.

Tawan is al 11 jaar bewoner van verzorgingshuis Hij is zeven dagen in de week in het kunstatelier te vinden en hij schildert acht uur per dag. Tawan schildert de Os op eigen wijze, met oog voor detail. Uiteindelijk worden de acht beelden van de Os, die door verschillende kunstenaars zijn geschilderd, geëxposeerd in het Timmerhuis in Rotterdam. De uiteindelijke bestemming is de binnentuin van Humanitas De Leeuwenhoek!

Info over de Os

De Os, het Chinese dierenteken voor 2021.

Nederig en bedaard zijn de kenmerken van het karakter van de os. Het zijn bonafide leiders en zij worden beschouwd als vastbesloten en hoogst betrouwbaar. Zij hebben de capaciteit om anderen vertrouwen te geven, te motiveren en te inspireren. Die onder het teken van de os geboren zijn, zijn uiterst nauwgezette, systematische werkers en hebben oog voor details. Zij kunnen vastberaden en geroutineerd te werk gaan om iets te bereiken. Ze houden vol totdat het succes heeft. De eenvoud en de openhartigheid overheersen in hun persoonlijkheid. Nochtans, kan de os ook slecht gehumeurd zijn en is wijs om uit de buurt van zijn hoorns te blijven.

Hij kan ook overdreven trots zijn en weigeren om hulp in te roepen. De os gaat af op zijn eigen intuïties en kan de zwakkeren moeilijk tolereren.
Chauvinistisch en zelfs tiranniek, is de os vaak knorrig, dweepziek en weigert om te vergeven de kwestie te vergeten. Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierenteken en het geboortejaar. Het gevolg is, dat er vijf verschillende Os-typen zijn.

 

 

 

Schuiven naar boven