Wat is kunstatelier De Leeuwenhoek?

Om anderen enthousiast te krijgen voor schilderkunst vatte kunstenaar Roel Braams het plan op om een kunstatelier te beginnen in verpleeghuis de Leeuwenhoek, één van de toen nog 32 vestingen van Stichting Humanitas in Rotterdam. Aanvankelijk was Roel in De Leeuwenhoek aangesteld als begeleider in de psychiatrische dagopvang.

Hij voorzag dat er meer perspectief te halen viel uit deze vorm van dagactiviteiten dan tot dan toe gebruikelijk was. Prof. Dr. Hans Becker, destijds voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas, steunde dit initiatief van meet af aan. Net als de huidige Raad van Bestuur.

Een aantal cliënten van de psychiatrische dagverzorging vaart er wel bij en krijgt op deze manier een levensvervulling. Met kunstuitingen bezig zijn, een extra toevoeging aan het bestaan. Mensen, die zelf nooit gewoon waren om te tekenen of schilderen, maken de mooiste kunstwerken, o.a. schilderijen, tekeningen, beschilderde panelen, schalen, maskers, borden en vazen. Dit alles resulteert in menselijk geluk: Eigenwaarde van de makers, maar ook geluk voor de bewoners, personeel en van bezoekers. Die kunnen genieten van de honderden kunstwerken die door het hele pand hangen of staan.

Bewoners van Humanitas De Leeuwenhoek kunnen gebruik maken van het kunstatelier. De ander groep deelnemers van het atelier zijn mensen uit de wijk. Alle deelnemers hebben een indicatie. Het zijn mensen met een psychiatrische achtergrond, niet aangeboren hersenletsel en mensen met dementie.

Veel van de deelnemers hebben nog nooit geschilderd omdat ze er vroeger gewoon geen tijd voor hadden. Dit is geen probleem; de essentie is ’het doen’, het op een ontspannen manier bezig zijn. Als er dan mooie kunstwerken uit voortvloeien is dit mooi meegenomen. Er zijn veel mensen – vaak in de herfst van hun leven – tot ongekende bloei gekomen, wat resulteert in het toenemen van eigenwaarde; trots zijn wat je gemaakt hebt.

Schuiven naar boven